Simbolistika

Jelena Simonova

Filosofijos daktarė, psichologė, raganė
Mokslinių tyrinėjimų sritys: simbolių hermeneutika (C. G. Jungo filosofija ir psichoanalizė, M. Eliade‘ės religijos fenomenologija, P. Ricoeuro hermeneutinė filosofija) ir M. Merleau-Ponty fenomenologinė filosofija. Taip pat 2004 m. įgijo filosofijos magistro laipsnį (diplominio darbo tema: Simbolio reikšmė psichoanalitiniu, religiniu ir filosofiniu požiūriu) bei psichologijos magistro laipsnį – 2006 m.

RUNOLOGINĖ BEI TAROLOGINĖ KONSULTACIJA 
Registracija ir informacija tel: 8-686-52078

Konsultantė besigilindama į nagrinėjamas situacijas bei rūpimus klausimus naudoja įvairias simbolines sistemas: runas (skandinavų, slavų, raganų), Taro ir Lenormand kortų kalades,  Symbolono kortų kaladę bei kur kas mažiau žinomas, bet mantinėse praktikose efektyviai naudojamas Johno Dee sigilas ir kt. 

VIENAM POKALBIUI GALIMA UŽSAKYTI VIENĄ ARBA DVI PASIRINKTAS KONSULTACIJŲ KRYPTIS

KONSULTACIJŲ KRYPTYS:

PROBLEMINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS 
Konsultantė apžvelgs Jums rūpimus klausimus, padės priimti tinkamą sprendimą, atskleisdama įvairių galimų pasirinkimų teigiamus ir neigiamus aspektus bei pasekmes, kas savo ruožtu padės priimti tinkamiausią sprendimą arba surasti optimaliausią išeitį probleminėje situacijoje. Taip pat konsultantė nustato sėkmingiausius periodus įvairioms veikloms atlikti bei sumanymams realizuoti, nustato tinkamiausias datas planuojant vienus ar kitus svarbius gyvenimo  įvykius.
Norint užsakyti šią konsultaciją, reikia iš anksto pateikti šią informaciją:
Vardą, gimimo datą;
Nuotrauką (ne senesnę nei 3-jų metų);
Aiškiai suformuluotą klausimą / klausimus. 

ASMENYBĖS ANALIZĖ NAUDOJANT NUMEROLOGIJĄ IR SIMBOLIUS
Asmenybės analizė naudojant numerologiją bei simbolius numano stipriųjų bei silpnųjų asmens savybių atskleidimą, asmenybės potencialo bei savęs realizacijos krypties išaiškinimą. Taip pat nustatomi pagrindiniai Arkanai, atspindintys svarbiausias konkretaus žmogaus vystymosi pakopas, atitinkamai nustatomi simboliai, turintys didžiausios įtakos žmogaus asmenybei ir gyvenimui bei atskleidžiami pagrindiniai archetipai, turintys didžiausios įtakos sprendžiant vieną ar kitą probleminę situaciją, su kuria susidūrė žmogus konkrečiu gyvenimo laikotarpiu. Ši konsultacija rekomenduojama tiems, kurie jaučiasi pasimetę bei nori išsiaiškinti savo nesėkmių bei neigiamų išgyvenimų priežastis, taip pat – visiems  tiems, kurie siekia gilesnio savęs pažinimo bei nori pažvelgti į save bei savo sąveiką su aplinkiniu pasauliu per simbolinę prizmę.
Norint užsakyti šią konsultaciją, reikia iš anksto pateikti šią informaciją:
Vardą, gimimo datą;
Nuotrauką (ne senesnę nei 3-jų metų);
Aiškiai suformuluotą klausimą / klausimus;
Taip pat rekomenduojama (bet nebūtina) iš anksto pristatyti nuskenuotą arba kokybiškai nufotografuotą medžio piešinį. Medį geriausia piešti baltame A4 formato lape – tokį, kokį tuo metu norisi nupiešti. Piešimo priemonės yra laisvai pasirenkamos. Piešimo įgūdžių neturėjimas piešinio interpretacijai įtakos neturi.

SANTYKIŲ ANALIZĖ
Išaiškinamas dviejų žmonių suderinamumas, sąveikos pobūdis esamuoju laiku bei santykio vystymosi perspektyvos, stipriosios ir silpnosios pusės. Atskleidžiamos probleminių situacijų bei konfliktų priežastys, kuriomis remiantis duodamos atitinkamos rekomendacijos. Taip pat apžvelgiami tėvų - vaikų bei darbo partnerių santykiai.
Norint užsakyti šią konsultaciją, reikia iš anksto pateikti šią informaciją:
Abiejų žmonių vardus ir  - pagal galimybę - abiejų žmonių gimimo datas;
Nuotraukas (ne senesnes nei 3-jų metų) arba bent jau besikreipiančio asmens nuotrauką;
Aiškiai suformuluotą klausimą / klausimus.

TALISMANŲ AR AMULETŲ PARINKIMAS KONKREČIAM ASMENIUI
Konsultantė naudodama įvairias simbolių sistemas nustato koks talismanas arba amuletas žmogui labiausiai tinka. Atsižvelgiama į gimimo datą, asmenybinius ypatumus, gyvenimo aplinkybes bei tas problemines situacijas, kurias siekiama išspręsti.
Norint užsakyti šią konsultaciją, reikia iš anksto pateikti šią informaciją:
Vardą, gimimo datą;
Nuotrauką (ne senesnę nei 3-jų metų);
Aiškiai suformuluotą klausimą, pavyzdžiui: koks talismanas tinka žmogui vardu ........, gimusiam xxxx xx xx, norint kuo sėkmingiau realizuoti vieną ar kitą sumanymą.

SAPNŲ AIŠKINIMAS
Konsultantė naudodama simbolines priemones išaiškina individualią simbolinio sapno turinio reikšmę žmogui, jo įtaką gyvenimiškoms aplinkybėms bei duoda atitinkamas rekomendacijas.
Norint užsakyti šią konsultaciją, reikia iš anksto pateikti šią informaciją:
Vardą, gimimo datą;
Nuotrauką (ne senesnę nei 3-jų metų);
Kuo tikslesnę sapno datą bei valandą;
Sapno aprašymą (rekomenduojama, bet nebūtina);
Aiškiai suformuluotą  su sapno turiniu susijusį klausimą (jeigu toks yra).

Naujos prekės
Leplidolitas
€12,00
Apyrankė vaikams
€7,00
Žadeito varlė su moneta
€25,00
Календарь древних ариев
€54,00 €62,00
Хорар, илКак получить быстрый...
€29,00