Ošo Kundalini meditacija

Kiekvieną trečiadienį nuo 18val., trukmė 1 val.

Ezoterinis centras AUM, Kęstučio g. 83, Kaunas

Ošo Kundalini meditacijoje yra keturios fazės po 15 minučių. Medituodami, sekite meditacijos muziką. Medituojama užsimerkus, nors pirmą ir antrą fazes galima medituoti ir atsimerkus. Meditacijos metu žiūrėkite vidun, būkite bemintėje sąmonės būsenoje.

  • 1 fazė. Kratymasis.
  • Atsipalaiduokite. Dėmesį nukreipkite link stuburgalio. Nusiderinkite į erdvę, į kundalini energiją ir ją pajuskite. Leiskite kūnui pradėti kratytis nuo padų ir palaikykite kūno kratymąsi. Kūno judinimas ir kratymas padeda išjudinti vitalinę energiją ir netiesiogiai budina kundalini energiją, padeda ją uždegti. Nedėkite pastangų. Leiskite atkristi įvairiems impulsams, įtampoms, įspūdžiams, netrukdykite kilti kundalini energijai ir kratytis kūnui.
  • 2 fazė. Šokis.
  • Tegul kūnas šoka pagal muziką. Paleiskite pozas, manieras, įpročius. Būkite darnoje su kūnu, juskite kundalini energiją, palaikykite jos tekėjimą ir šokį. Tai atitrauks dėmesį nuo proto ir jo kišimosi. Šokite iš vidaus, tegul šoka kūnas.
  • 3 fazė. Liudijimas.
  • Liekate stovėti ar atsisėdate. Iš vidaus bešališkai stebėkite viską, kas vyksta išorėje ir viduje. Atsitraukite nuo kūno, kvėpavimo, minčių, į nieką nesikiškite, nieko nevertinkite, neteiskite. Liudykite.
  • 4 fazė. Nieko nedarymas.
  • Atsigulkite. Nesistenkite ką nors daryti ar nedaryti. Tiesiog nieko nedarykite. Būkite tylūs ir ramūs.

"Medituodami nors vieną valandą per dieną Jūs pajusite pokyčius gyvenime. Atsiranda kokybė, Jūs galite aiškiau ir subtiliau matyti ir veikti." -

Jūsų atsiliepimai

Norintiems studijuoti meditacijos mokykloje ar meditacijos akademijoje, pabūti budalauke ir išbandyti meditacijos meistro Prembudos vedamą Ošo dinaminę meditaciją kviečiame apsilankyti meditacijos centre Ojas